Usluge

STUBIŠTA

 

Smatrajući da je osnova kvliteta uska opredjeljenosti, još na početku  karijere oprijedjelili smo se da vršimo isključivo čišćenje stubišta stambenog, poslovnog i stambeno-poslovnog karakteta, te ostale vrste čišćenja ne vršimo, i na molbe naših klijenata da preuzmemo čišćenje stanova, morali smo im se zahvaliti na ukazanom povjerenju te smo ostali dosljedni svojoj prvobitnoj ideji, a to su stubišta. Da bi svojim klijentima izašli u susret naknadno smo se odlučili da prihvatimo i održavanje garaža i atrijma ili dvorišta, koje pripadaju zgradama koje održavamo.

 
Uobičajno je da se usluge čišćenja stubišta vrše dva puta sedmično, ali individualne želje klijenata su na prvom mjestu, te čišćenje može biti vršeno manje ili više od dva puta sedmično.
 
Sa svim klijentima pre stupanja na rad zaključujemo ugovor od djelu, kojim je određena cijena mjesečnog održavanja a plaćanje se vrši po ispostavljenoj fakturi. Ugovorom se određuje odredba koja omogučava klijentima jednostran slobodan raskid bez navođenja razloga, u bilo koje doba. Sva sredstva za rad obezbjeđena su od nas, te klijenti nemaju nikakvu obavezu prema tome.

Čišćenje stubišta

Usluge čišćenja stubišta podrazumjevaju:

 • metenje stubišta
 • pranje stubišta
 • pranje prozora i ostalih staklenih površina
 • brisanje kabine lifta
 • pranje rukohvata
 • brisanje ulaznih vrata u stubištu

Čišćenje garaža

Usluge čišćenja garaža podrazumjevaju:

 • metenje garaža
 • pranje garaža mašinama najnovije generacije
 • iznošenje smeća
 • uklanjanje paučine

Čišćenje arijuma, predulaza i dvorišta

 

 • metenje atrijuma, predulaza i dvorišta
 • pranje atrijuma, predulaza u dvorišta
 • uklanjanje smeća